Ambachtsezoom Kavel I Hendrik Ido Ambacht

Lige ved tilkørselsvejen til motorvej A16 Breda-Rotterdam er den nye bygning for Ambi Pack B.V. ved at blive opført i industriområdet Ambachtsezoom i Hendrik Ido Ambacht. A16 er en af de vigtigste motorveje i Nederlandene, der forbinder Rotterdam, Dordrecht, Breda og Antwerpen. Forretningsparken har også fremragende offentlige transportforbindelser.

Forretningsenheden vil blive opbygget og leveret på en bæredygtig måde. Enhedens funktioner omfatter:

 • grønt på facaderne;
 • høj Rc-værdi;
 • gasfri levering gennem anvendelse af et klimaanlæg med mulighed for opvarmning og køling af kontoret;
 • muligheder for at installere tilslutningsmuligheder for opladningspunkter til elbiler.

Forretningspark
Ambachtsezoom er et cirkulært erhvervsområde. Kommunen er ved at udvikle området og er inspireret af Cradle to Cradle-principperne. Alle materialer, der anvendes til bygninger, gader og omgivelser, er 100 % genanvendelige. Det betyder, at materialerne er af god kvalitet, har en lang levetid og kan genbruges igen og igen. Det vil bidrage til at reducere CO2-emissionerne.

Generelt:

 • Pælefundering og betongulve Rc 3,7 m² K/W;
 • består af en betonkonstruktion;
 • fuldt isolerede facader bestående af betonelementer Rc 4,7 m² K/W;
 • store glas- og aluminiumsfacader og en baldakin;
 • aluminiumsrammer, vinduer, facader og yderdøre med klare isolerende ruder;
 • Isoleret betontag (Rc 6,3 m² K/W) med TPO-tagbelægning;
 • privat målerskab med vand- og eltilslutninger;
 • brandbekæmpelsesudstyr i overensstemmelse med brandvæsenets krav (kontor);
 • Betonbrandmuren mellem de 2 forretningsområder indeholder 2 elektrisk betjente transportdøre på 4.000 x 4.000 mm. Disse døre er velegnede til daglig brug;
 • brandsikre rullegardiner (60 minutters brandsikkerhed EW) i området omkring de ovenfor beskrevne transportdøre til den brandsikre adskillelse mellem de to forretningsområder, dimensioner 4 000 x 4 000 mm;
 • eksklusive solpaneler (dette vil blive fastsat senere på grundlag af kommunens elforbrug, og udgifterne afholdes af lejeren).

Kontorer

 • øverste gulv i beton med en maksimal gulvbelastning på 500 kg/m²;
 • nedhængte lofter med LED-belysning;
 • grå gulvfliser i spisekammeret og toiletterne;
 • luksuriøse flisebelagte toiletblokke (damer/herrer) med urinal, vægskabe, håndvask og mekanisk ventilation (12 toiletter og 2 MIVA-toiletter);
 • fri højde under det nedhængte loft ca. 2,70 meter;
 • udstyret med 2 elevatorer og 2 betontrapper;
 • indvendige vægge med systemvægge og HPL-stumpe indvendige døre (egetræslook);
 • vægkanal og stikkontakter (plugger) ;
 • klimaanlæg med hvirveldiffusorer i loftet, der både køler og opvarmer;
 • luksuriøst spisekammer med over- og underskabe, udstyret med en varmtvandsvarmer og tilslutninger til køleskab og opvaskemaskine.
 • brandbekæmpelsesudstyr i overensstemmelse med brandvæsenets krav;

Produktionsområder (skal):

 • monolitisk færdigt underbygget betongulv med en maksimal gulvbelastning på 5.000 kg/m²;
 • fri højde under betonkonstruktionen ca. 12,25 meter;
 • lyslister på siderne for at give yderligere dagslysindfald;
 • 2 elektrisk betjente overheaddøre, 4,5 meter brede og 4,5 meter høje;
 • konstruktivt tage hensyn til muligheden for en kranbane, eksklusive skinner, eksklusive kran, beregnet for en kranbane med en løftekapacitet på op til 5 tons.

Lokaler (oplagring):

 • monolitisk færdigt underbygget betongulv med en maksimal gulvbelastning på 5.000 kg/m²;
 • fri højde under betonkonstruktionen ca. 12,25 meter;
 • LED-belysning under betontaget (kan tilsluttes);
 • lyslister på siderne for at give yderligere dagslysindfald;
 • gulvvarme til køle- og opvarmningsformål, idet der forudsættes et opvarmet skur;
 • 2 elektrisk betjente overheaddøre, 4,5 meter brede og 4,5 meter høje;
 • stikkontakter (plugger);
 • konstruktivt tage hensyn til muligheden for en kranbane, eksklusive skinner, eksklusive kran, beregnet for en kranbane med en løftekapacitet på op til 5 tons.
 • brandbekæmpelsesudstyr i overensstemmelse med brandvæsenets krav;

Terræn:

 • fortovet har en klinkerbelægning og nummererede parkeringspladser;
 • parkeringspladserne er udstyret med piggybacks;
 • kollisionsbeskyttelse ved siden af de overliggende døre.

Områder:
Erhvervsparken er klassificeret til kategori 1-3.2.

Reklame:
Reklame er mulig på det eksisterende net. Kun i samråd med og efter godkendelse fra ejeren/udlejer.

Parkforvaltning Ambachtsezoom:

Erhvervsparken vil få fuld service med Park Management. Parkens ledelse er et kontaktpunkt for iværksættere. Park management sikrer, at erhvervsparken er ren og sikker, og letter også fælles initiativer. Målet er at sikre en fælles forpligtelse til at sikre kvalitet i erhvervsparken. Brugeren vil derefter være forpligtet til at tilslutte sig denne sammenslutning, som skal angives. De dermed forbundne omkostninger afholdes af brugeren.

Det årlige bidrag er som følger:

Parceller < 1.000 m² et grundbidrag på 200 EUR plus 1,60 EUR pr. faktisk parcelstørrelse (m2).
Parceller > 1.000 m² et grundbidrag på 500 EUR plus 1,60 EUR pr. faktisk parcelstørrelse (m2).
Ovennævnte beløb er ekskl. moms.

Ansvar:

Alle oplysninger er uforpligtende og kun beregnet til adressaterne. Alle data er indsamlet med omhu og fra en pålidelig kilde, som vi anser for at være pålidelig. Med hensyn til nøjagtigheden kan vi dog ikke påtage os noget ansvar. Denne brochure (både tekster og tegninger) kan ikke give nogen rettigheder.

Tegninger:

Alle tegninger/planer angiver arealet. Layoutet kan afvige fra virkeligheden.

Lejeforhøjelse:

Årligt, første gang 1 år efter begyndelsesdatoen, i overensstemmelse med ændringen af det månedlige prisindeks i henhold til forbrugerprisindekset (CPI), CPI-alle husholdninger-serien (2015 = 100), der offentliggøres af Statistics Netherlands (CBS).

Sikkerhedsstillelse:

Bankgaranti eller depositum svarende til et kvartals lejeforpligtelse inklusive serviceudgifter inklusive moms.

Salgsafgift:

Lejen opkræves med den gældende moms. Lejer og udlejer vælger momspligtig udlejning. Hvis leasingtageren på grundlag af den nye momslovgivning ikke længere opfylder kriteriet om at udføre mere end 90 % momspligtige ydelser, og anmodningen om momspligtig leasing derfor ikke accepteres, forhøjes lejen med en procentsats, som fastsættes af leasinggiveren.

Forventet levering:

Leveret i 2023.

Nyttefaciliteter:

Levering og installation af forsyningsanlæg, herunder målere, af lejeren.

Citat:

Det skal udtrykkeligt understreges, at ovenstående ejendomsoplysninger ikke skal betragtes som et tilbud eller en prisangivelse. Hvis du har brug for et tilbud eller en prisoverslag, kan vores kontor udarbejde det i samråd med og efter godkendelse fra kunden på grundlag af specifikke data. En transaktion kan kun gennemføres, efter at ejeren skriftligt har givet sin godkendelse til den.

Kort og kvarter

Vores websted bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, og ved at bruge webstedet giver du dit samtykke til vores brug af cookies.